bioLNG udává směr v dekarbonizaci

  • Projekt pod společnou značkou prokáže plnou životaschopnost nákladních vozidel na bioLNG při dekarbonizaci silniční nákladní dopravy.
  • Cílem nákladního vozidla IVECO S-Way s pohonem na bioLNG je dosáhnout nulových čistých emisí při 10denní dálkové přepravě po Evropě.
  • Společnosti IVECO a Shell využívají své vedoucí postavení a know-how v segmentu bioLNG a podporují růst trhu s bioLNG.
IVECO bioLNG na cest, pohled na vz

Bez emisí. 5 zastávek přes Německo, Nizozemí a Itálii

IVECO, značka skupiny Iveco Group, a společnost Shell se chystají na desetidenní dálkovou cestu napříč Evropou na palubě nákladního vozidla IVECO S-Way s pohonem na bioLNG "ON THE ROAD TO NET-ZERO EMISSIONS". Turné začne na stanici Shell Mittenwalde v Berlíně a na trase, která zasáhne Německo, Nizozemí a Itálii, se zastaví u 5 pamětihodností ekosystému bioLNG. Cílem vozu IVECO S-Way je dokončit trasu s nulovými čistými emisemi a zároveň podávat efektivní výkon.

Cesta rozvíří diskuzi o cestě k dekarbonizaci

Každá etapa poskytne příležitost ke shromáždění vedoucích představitelů průmyslu a koncových uživatelů zapojených do hodnotového řetězce bioLNG - od výroby po distribuci a využití - k diskusím o využití bioLNG k ziskové dekarbonizaci silniční nákladní dopravy.

Potenciál bioLNG

Společný projekt ukáže, jak strategická spolupráce a politické vedení podporují zavádění bioLNG na evropském trhu s vozovým parkem, s cílem zvýšit povědomí o dekarbonizačním potenciálu bioLNG pro dálkovou dopravu. Dopravní průmysl, který přepravuje zhruba 73,1 % veškerého nákladu přepravovaného po zemi v Evropské unii, je totiž v současnosti zodpovědný za přibližně 9 % celkových emisí CO2 v EU.

2 desetiletí průkopnictví

Společnost IVECO je již více než dvě desetiletí průkopníkem spalovacích motorů na alternativní paliva a v posledních letech rozšířila rozsah svých vývojových aktivit o elektrifikovaná řešení – jak bateriová, tak elektrická a vodíková.

iveco-biolng (1)

Víceenergetický přístup je nejlepším řešením

"Jsme pevně přesvědčeni, že víceenergetický přístup je nejlepším řešením pro pohon zítřka a pro řešení výzvy dekarbonizace dopravního průmyslu," uvedl Giandomenico Fioretti, vedoucí oddělení rozvoje alternativních pohonů společnosti IVECO. "Pokračujeme v investicích do nákladních vozidel s pohonem na bioLNG, protože se ukázalo, že bioLNG je jedinou vyspělou technologií, která je okamžitě k dispozici a která představuje provozně i finančně životaschopnou ekologickou alternativu k naftě, a to bez kompromisů, pokud jde o výkon motoru, dojezd, užitečné zatížení nebo dobu tankování."

Doprava na bioLNG je možná

Turné na bioLNG, které je výsledkem úspěšné spolupráce společností IVECO a Shell, má ukázat, že dálková trasa napříč Evropou s nákladním vozidlem poháněným bioLNG je možná, a to za podpory rostoucího ekosystému bioLNG.

Přispějeme k přechodu odvětví

"Naším cílem je umístit bioLNG jako rostoucí zdroj energie na evropském dopravním trhu. Společně tak přispějeme k přechodu odvětví na budoucnost s nulovými čistými emisemi uhlíku," dodává Giandomenico.

Ekologický motor vhodný i do města

Kromě dálkové dopravy je tichý chod motorů nákladních vozidel IVECO s pohonem na bioLNG ve srovnání s konvenčními spalovacími motory obzvláště vhodný pro městské aplikace a noční dodávky a zároveň zvyšuje pohodlí řidiče. Kompatibilita bioLNG se stávající infrastrukturou LNG, která čítá 668 stanic po celé EU, z něj činí palivo připravené k okamžitému použití pro nákladní vozidla poháněná LNG bez nutnosti úprav zařízení nebo nových investic. Díky rozsáhlé síti stanic LNG po celé EU, které zahrnují i možnosti 100 % bioLNG, mohou vozové parky snadno získat přístup k bioLNG bez počátečních nákladů. Tato flexibilita staví bioLNG do pozice životaschopného řešení pro dekarbonizaci vozových parků.                           

Vzhledem k tomu, že trh s bioLNG se rychle rozvíjí, společnosti IVECO a Shell využívají svého vedoucího postavení, rozsáhlé přítomnosti a know-how v tomto odvětví, aby trh s bioLNG posunuly k dalšímu růstu. Prostřednictvím spolupráce s dopravními společnostmi a zúčastněnými stranami obě společnosti aktivně vyhledávají a spolupracují na ziskových a životaschopných cestách k dekarbonizaci odvětví těžké silniční dopravy.